Personvern og cookies

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for nettsiden lyys.no som tilhører Adjuvante AS, org.nr.: 988 636 428

Sist oppdatert: 04

Siste endringer:

 • Oppdaterte kontaktinformasjon.
 • Oppdaterte leverandører

Innledning

Personvernerklæringen inneholder informasjon om hvilke opplysninger som innhentes, hvorfor de innhentes, hvordan innhentede opplysninger blir brukt og hvilke alternativer og rettigheter du har vedrørende innhenting av disse personopplysningene. Dokumentet er bevisst forsøkt å holde et enkelt og forståelig språk. Dersom noe er uklart hører vi gjerne fra deg på personvern@datahjelpen.no.

1. Personopplysninger som behandles

Følgende informasjon blir innhentet og/eller lagret:

 • Firmanavn, fullt navn
 • Firmaadresse, fakturaadresse
 • Telefonnummer, e-postadresse
 • Historikk over dine tidligere kjøp hos oss
 • Kommunikasjonshistorikk. Mellom deg og oss på e-post, chat, eller via sosiale medier.

2. Hvor henter vi personopplysninger fra?

Adjuvante AS samler inn opplysninger gjennom bestillinger og skjemaer på vår nettside, samt. forespørsler gjennom telefon, e-post og chat via våre sosiale medier. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan det hindre oss i å gi deg tilgang til etterspurt service, produkter eller tjenester.

3. Formålet med behandlingen

Adjuvante AS lagrer kun informasjon som er nødvendig for å kunne innfri våre forpliktelser i henhold til inngåtte avtaler og for å kunne administrere ditt kundeforhold med oss. Bruken er begrenset til det som er strengt nødvendig ut fra hvilken tjeneste vi skal yte eller har behov for. Personopplysningene benytter vi til disse formålene:

 • Kundeadministrasjon, fakturering og levering av produkter/tjenester
 • Kundeoppfølging

Vi samler inn persondata gjennom vår nettbutikk når det blir lagt inn bestillinger. Dette er nødvendig for å kunne levere aktuell forsendelse, og disse opplysningene inkluderer navn, e-postadresse, postadresse og telefonnummer.

4. Hvordan lagrer vi informasjonen

Vi bruker Shopify som nettbutikkløsning for vår nettbutikk. Informasjon om kunder og besøkende blir lagret gjennom Shopify i samsvar med GDPR.

Vi har ikke på noe tidspunkt tilgang til betalingskortopplysningene dine.

5. Hvor lenge lagres informasjonen?

Opplysningene lagres hos oss eller hos tredjeparter vi har avtale med så lenge du har aktivt kundeforhold eller så lenge opplysningen er relevante og vi har behov for opplysningene. F.eks. vil personopplysninger knyttet til fakturering bli lagret i henhold til bokføringsloven.

6. Hvordan slette opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte vårt kundesenter. 

7. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter.

8. Dine rettigheter

Dersom du ønsker å vite hvilken informasjon vi har registrert på deg kan du ta kontakt med oss på post@adjuvante.no

 • Innsyn

  Vi plikter til å kostnadsfritt å gi deg innsyn og informasjon om registrerte opplysninger vi har om deg innen 30 dager.

 • Rettelser

  Oppdager du feil eller det er endringer i opplysningene (f.eks. ny adresse, telefonnummer, e-post) ber vi deg vennligst ta kontakt med oss snarest mulig, slik at vi kan oppdatere opplysningene.

 • Dataportabilitet

  Du har muligheten til å kreve personopplysningene dine utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og til å ta opplysningene med deg til en annen virksomhet. Dette gjelder kun opplysninger du aktivt har gitt fra deg.

 • Begrenset behandling

  Ønsker du å begrense vår behandlingen av dine persondata, har du rett til å be om dette.

 • Sletting

  Ønsker du å slette dine personopplysninger, har du rett til å gjøre dette så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre de.

 

Dersom du mener at Adjuvante AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

9. Slik kontakter du oss

E-post: post@adjuvante.no

Adjuvante AS, Norneveien 1, 3226 Sandefjord.